Batas Kasambahay: What is Republic Act 10361

Ang Batas Kasambahay o Kasambahay Law (Republic Act 10361) ay naipatupad nung ika-4 ng Hunyo, 2013. Malaking pag-usad ito dahil sa tinagal tagal ng panahon at sa dami ng mga taong naghahanap-buhay bilang kasambahay, ngayon lang  naisabatas ang mga karapatan ng isang kasambahay at ng kanilang amo. Marami sa ating mga kasambahay ang umaasa lamang sa awa ng kanila amo at awa na yun din ang pinagmumulan ng pangaabuso mula sa sobrang pahirap sa pagtatrabaho na halos walang sweldo hanggang sa panggagahasa at walang awang pananakit at pang-aalipusta. Hindi na ngayon. Dahil sa Batas Kasambahay, ang karapatan ng mga kasambahaya bilang manggagawa ay malinaw na nakasaad at ipapatupad ng mga pulis at hukuman. Para sa mga hindi pa nakaka alam ng mga nasasakupan ng batas ng ito, sumulat ako ng isang blog post na nagtatangkang sagutin ang mga pangunahing tanong. Hindi ko maipapangako na lahat ng inyong katanungan ay masasagot dito pero sa dulo ay ilalagay ko kung saan kayo pwedeng lumapit kung sakaling may paglilinaw kayong kailangan o kasong gustong idulog. Click on the arrow to reveal the answer.

[learn_more caption=”Ano ang kasambahay?”] Hindi po lahat ng nagtatrabaho sa isang tahanan ay maituturing na kasambahay. Ayon sa Batas Kasambahay, tanging ang mga sumusunod lamang ang maaring ituring na kasambahay at nasasakupan ng batas na ito: – Kung ikaw ay yaya ng mga bata, kusinera, hardinero, labandera o kahit na sinong regular na naninilbihan sa isang pribadong tahanan, nakatira man dun o nag-uuwian, ikaw ay isang kasambahay. Hindi kasama ang part-timers o paminsanang paninilbihan lamang. – Hindi sakop ng batas na ito ang mga drayber, private security guard, o kahit na sinong naninilbihan ngunit napapailalim sa isang agency. Ang kasambahay at yung lamang nasa pangeempleyo ng may-ari ng pribadong tahanang pinagtatrabahuan.[/learn_more]

[learn_more caption=”Ano ang nasasaad sa batas tungkol sa sweldo ng mga kasambahay?”] Sa bagong Batas Kasambahay, nakasaad kung magkano ang pinakamababang sweldo na maari nyong matanggap. Maaring umakyat pero hindi maaring bumaba sa mga halagang sumusunod: Para sa mga naninilbihan sa NCR o Metro Manila ang pinakamababang sahod ay P2,500.00 Para sa mga naninilbihan sa labas ng NCR ang pinakamababang sahod ay P2,000.00 Para sa mga naninilbihan sa labas ng mga pangunahing lungsod ang pinakamababang sahod ay P1,500.00[/learn_more]

[learn_more caption=”Bukod sa sweldo ano pa ang dapat matanggap ng isang kasambahay?”] Ayon sa Batas Kasambahay, bukod pa sa buwanang pasahod, kabilang sa karapatan ng isang kasambahay ang tumanggap ng mga sumusunod:

1. 13th month pay. Karapatan ng kahit na sinong manggagawa ang makatanggap ng karagdagang salapi sa bawat ika-24 ng Disyembre kada taon. Ito ang tinatawag na 13th month pay. Depende sa sweldo at tagal ng paninilbihan, iba-iba ang 13th month pay ng bawat kasambahay. Kung ang kasambahay ay umabot sa mahigit isang buwang serbisyo, sya ay maari nang bigyan ng 13th month pay. Kunin ang bilang ng mga buwan ng serbisyo at i-multiply sa buwanang sahod at i-divide sa 12 (bilang ng buwan sa isang taon. Ito ang ginagamit dahil minsanan sa isang taon ang bigayan ng 13th month pay). Kung ano ang maging kabuuang halaga ay iyon ang 13th month pay na matatanggap. Halimbawa, 2,500 ang sahod kada buwan at nanilbihan ang kasambahay ng 8 buwan, 2,500 x 8 = 20,000 ÷ 12 = P1,667 ang kanyang 13th month pay. Ito ang halagang idadagdag sa kanyang sahod na 2,500 sa buwan ng Disyembre. Kabuuang matatanggap nya sa ika 24 ng Disyembre ay 2,500 + 1,667 = P4,166.00

2. SSS/Pag-Ibig/Philhealth contributions – Dahil ang kasambahay ay manggagawang kinikilala ng batas na kailangan ng benepisyo, ibabawas sa sweldo ng isang kasambahay ang hulog nya para siya ay makatanggap ng mga benepisyo sa mga ahensyang nasabi. Ang buwanang hulog sa SSS ay 10.4% ng buwanang sahod. Sa 10.4% na ito, ang amo ang kailangang magbayad ng 7.07% habang 3.33% lamang ang ibabawas sa sahod ng kasambahay at higit dapat humigit dito. Sa kasambahay na kumikita ng P2,500 kada buwan, ang pwede lamang ibawas sa sahod nya ay humigit kumulang lamang sa P85.00 hindi lalampas ng P100. Kung mas mataas ang sahod ng kasambahay ay tataas din ang halaga ng kontribusyon nya. Inatasan ang SSS, Philhealth at Pag-Ibig na magtaguyod ng mga pasilidad para makapag rehistro ang kasambahay para maging miyembro. Para sa inyong katanungan, pumunta sa website ng SSS. Maari din pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng barangay sa inyong lugar.

3. Pag-utang o pag-bale sa amo. Maaring magpautang ang amo kung may ipapautang sya. Pero ayon sa batas, hindi sya maaring magpautang ng mahigit sa anim na buwang sahod ng isang kasambahay. Pagdating naman sa pagbabayad ng utang, hindi maaring kunin ng amo ang buong sahod ng isang kasambahay at pasahurin lamang kung bayad na ang utang. Ayon sa Batas Kasambahay, maaring kunin ng amo sa sahod ng kasambahay ang utang ngunit hindi lalagpas sa 20% ng buwanang sahod ang pwede ibawas. Kung ang sweldo ng kasambahay ay P2,500 at may pagkakautang sya sa kanyang amo, hindi lalagpas sa P500 kada buwan ang pwedeng ibawas ng amo. Kung gusto magbayad ng kusa ng kasambahay, pwede nya rin gawin ito. Hindi naman bawal sa batas ang magbayad ng utang. Dito mapapakinabangan ang SSS at PAG-IBIG. BAWAL SA BATAS KASAMBAHAY ANG SADYANG PAGLULUBOG SA UTANG AT INTERES NG KASAMBAHAY. Ang among gagawa nito sa kanyang kasambahay at maaring magmulta at makulong.

4. Pahinga at Day-Off  – Malinaw sa Batas Kasambahay kung ilang oras ang pahinga ng isang kasambahay. Ito ay ang sumusunod:

 • 8 oras bawat 24 oras ang kailangang pahinga ng isang kasambahay. Sa mga amo, hindi po makina ang mga kasambahay natin. Kahit nga aircon pinapatay din. 24 oras kada linggo ang kailangang day-off ng isang kasambahay. Ang araw na mapipili para sa kanyang day-off ay kailangang alinsunod sa kanyang pananampalataya o relihiyon. Halimbawa, kung Iglesia, ipag day-off po ninyo ng Huwebes para makasamba sya. Hindi po tama ang dahilang “sumasabay naman sya sa amin pag nagsisimba kami.” Karapatan po nyang magsimba o sumamba kung saan nya gusto.
 • Pagpapalit ng araw ng day-off. Minsan may pupuntahan ang kasambahay natin, hayaan natin silang makapagpalit ng day-off kung pagtatrabahuan naman ito sa ibang araw. Karapatan na po nila ito.
 • Paid leave. Para sa mga kasambahay na nakapag isang taon na naninilbihan, karapatan na nila ngayon ang bigyan ng 5 araw na day-off na may bayad. 5 araw ng bakasyon na walang bawas sa sahod.
 • Paid day-off. May karapatan din ang kasambahay na hindi mag day-off kapalit ng karampatang kabayaran para sa araw na dapat sana ay nakapag pahinga sya. BAWAL IKULONG ANG KASAMBAHAY SA LOOB NG BAHAY O SA ANUMANG SILID NG BAHAY. Illegal detention ang tawag dun.
 • Tirahan, pagkain at pribadong espasyo. Marami sa mga kasambahay natin stay-in sa kanilang mga amo. Para sa mga kasambahay na nakatira kasama natin, karapatan nilang bigyan sila ng maayos at malinis na tulugan, pagkaing malinis o kaya pasilidad na makapagluto ng pagkain nila alinsunod sa kanilang pananampalataya o relihiyon at higit sa lahat, pribadong espasyo para bihisan at paglagyan ng gamit. Hindi na pwede yung pinapatulog kung saan-saan yung katulong. Tao sila hindi hayop. Kung hindi mo maibibigay sa kanila ang mga sumusunod, pwedeng wag ka kumuha ng stay-in, kung saan naman karapatan nila na gumamit ng malinis na banyo. WALANG KARAPATAN ANG AMO NA KALKALIN ANG PERSONAL NA GAMIT NG KASAMBAHAY. Responsibilidad ng mga amo na turuang wag pasukin basta basta ng mga anak, o asawa nila, ang silid ng mga kasambahay. Hindi natin sila pwedeng pagbawalan gumamit ng cellphone lalo na’t kung personal nila yun.[/learn_more]

[learn_more caption=”Obligasyon ba ng amo na pag-aralin ang kasambahay?”] Hindi. May mga among mabait at pinag-aaral nila ng libre ang kanila mga kasambahay. Ngunit, hindi maaring pigilan ng amo ang kasambahay kung gusto nito mag-aral. Kung ang kasambahay ay nag-aaral maaring i-adjust ng amo ang oras ng pagtatrabaho ng kasambahay para maituloy nito ang kanyang pag-aaral. Karapatan ng isang kasambahay na makatapos ng elementaryo at high school, ngunit hindi obligasyon ng amo na gumasta para sa kasambahay. Ang pagareglo ng schedule ng isang kasambahay upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ay nasa paguusap at kaintindihan nila ng kanyang amo.[/learn_more]

[learn_more caption=”Ano ang karapatan ng kasambahay kung sakaling nakabasag sya o nakasira ng gamit ng kanyang amo?”] Hindi maiiwasang minsan ay may aksidenteng maganap kung saan ay may masisirang gamit ang kasambahay. Isinasaad sa batas na kailangang may masusing pasisiyasat at pag-aaral ng insidente at matibay na ebidensyang ito ay kasalanan ng kasambahay. Kung malinaw na ito ay kasalanan ng kasambahay, maari nyang pagbayaran ang nabasag na gamit alinsunod sa tamang halaga nito o sa halagang mapagkakasunduan nila ng kanyang amo, isang kasunduang maaring pagtibayin ng mga opisyal ng barangay bilang saksi. Anumang kabayaran ng kasambahay tungo sa nasira/nabasag na gamit ay kailangang nakasaad sa isang pirmadong kasulatan at hindi hihigit sa 20% na pagbabawas sa buwanang sahod ng kasambahay. Ang importante dito ay idulog sa barangay ang insidente kaysa saktan, murahin at alipustahin ang kasambahay. Gaya ng ibang manggagawa, ang kasambahay at may karapatang ipagtanggol ang sarili saksi ang mga awtoridad ng barangay o kapulisan. BAWAL SA BATAS NA BAWASAN ANG SAHOD NG ISANG KASAMBAHAY NANG WALANG PAHINTULOT O PINIRMAHANG KASULATANG PINAPAYAGAN NYA BAWASAN SYA NG KANYANG AMO.[/learn_more]

[learn_more caption=”Ano ang dapat na nakasaad sa kontrata ng isang kasambahay bago sya magsimulang manilbihan?”] Nagtalaga ng format ng kontrata ang Batas Kasambahay kung saan nakasaad ang mga mahahalagang karapatan ng kasambahay at ng kanyang amo. Pumunta sa link na ito upang i-download ang kopya ng Batas Kasambahay, kontrata at payslip ng kasambahay.[/learn_more]

[learn_more caption=”Ilang taon ang pinakabatang edad upang maging kasambahay?”] Batid ng batas na dahil sa kahirapan ang ilan sa atin ay kailangang magtrabaho habang nasa murang edad pa lamang. Maaring maging legal na kasambahay ang isang tao, babae man o lalaki, na nasa 15 taong gulang pataas. Kung ang kasambahay na inyong kukunin ay 15 pataas pero wala pang 18, kailangan ang lagda ng magulang na nagpapatunay na pumapayag sila na manilbihan ang kanilang anak bilang kasambahay. BAWAL NA IBIGAY DERECHO SA MAGULANG ANG BUWANANG SAHOD NG ISANG KASAMBAHAY SA KANYANG MAGULANG. Tanging ang kasambahay lamang ang maaring tumanggap ng kanyang sahod. Bahala na sya kung ibibigay nya sa magulang nya yun o hindi. Pinaghirapan nya yun kaya tama lang na sya ang magdesisyon sa pera nya.[/learn_more]

Tandaan po natin na ating mga kasambahay ay kaagapay natin sa buhay. Sa kanila natin pinagkakatiwala ang mga anak natin, pagkain, damit, tulugan at pati mga muebles sa bahay. Tratuhin natin sila ng maayos at kilalanin ang kanilang mga karapatan. Para sa iba pang katanungan sumangguni sa inyong punong-barangay o kapulisan.

85 Comments

 1. Dante says:

  Very informative at naangkop sa panahon ngayon

 2. Mohaima Mortaba says:

  Helo po. Ok lang po humongi ako ng kopya sa inyo tungkol sa batas nato. Tnx. Di po kasi ma scan sa cp ko.tnx agen. Pls po pkiforward lahat ng tanong at sagot sa email ko. Tnx po

 3. 11 years na po ako sa mga amo ko,meron po ba akong makukuha na benipesyo pag umalis ako?

 4. sarah says:

  just want to know if the church staff, secretary, are also under kasambahay law, do they have the same benefit with the kasambahay? coz I have some co- staff demanding for their rights, and remind us about labor code

 5. Shane says:

  Tnong ko LNG po kc ung amo ko po dti pinalayas po Nya ako tpos ung utang ko po sa knya hndi po Nya kwenenta eh sbi po Nya s akin mg huloghulog p dw po ako s knya dhil mlaki pa dw po utang ko tpos hndi po kc binibigay po ung sahod ko po ng buwan buwan hngang umabot po ako ng isang Taon po s knya po naipon Nlang po s knya po eh nag a advance LNG ako ng pera ko po sa knya kya nag kaka utang po ako sa knya eh ayaw po Nya ipakita po sa akin po ng amo ko po kng pno Nya po kwenenta ung utang ko po

 6. chadlhyne says:

  ask cu lng po kasmbhai po cu ng 1 house hotel n may 10 room, laba, linis, at plantsa po acu dun pero stay out po cu dun,, tama ung pasahod nla n 4500 ang monhtly???tga laguna po acu sna po mkrcve po acu ng respond mula snio.. tnx po

 7. kiven nietes says:

  may hinaing po ako.. naoperahan po ako at amo ko ang gumastos mg lahat ng bill magiisang buwan na akong naoperahan pero hindi po ako pinayagan na umalis gusto ko po sanang magpahinga sa bahay po namin… pero hindi nya po ako pinayagan na umalis kasi daw po hindi ko pa nababayaran ang ginastos nila sa pagpapaopera sakin … wala po akong sss, philhealth at iba pa 3500 lng po ang sahod ko ….tapos po sinabihan po ako na kung aalis daw ako marereklamo po daw siya sa akin at sa pamilya ko at pabayaran nya daw po kami sa ginastos ng amo ko po … tanong ko lng po pwedi po ba yun na ako ang magbabayad ng ginastos nila sa pagpapaopera sa akin…. sana matulonga niyo po ako…

 8. Marlon Espena says:

  Ask ko lang boss ,Pano nman yung mga kasambahay na abusado palibhasa alam nila na kailangan namin sila kaya kung makapag day-off eh kung kelan nila gusto bumalik dun sila babalik kaya kami wala magawa kasi wala magbabantay sa mga anak ko

 9. Joy Torres says:

  Pwede bang magkaroon ng kontrata ang kasamabahay? like for example 2 yrs contract. Pwede po sya magbakasyon sa kanila within the contract ? salamat

 10. Girlie Mariot says:

  Hello po ako po ay namasukan bilang kasambahay nung simula po ay ok naman kahit hi di po sila nagbibigay ng benipisyo kasi habang tumatagal ay inaabuso nila ang karapatan ko kasama ko po sa baahy ng amo ko ang anak ko. Ang tanung ko po wala ang amo ko sa bahay simula thursday hanggang sunday ngayon gusto po ng byanan nya na magluto ako sa kanila at maglinis isang beses sa isang linggo. May karapatan po ba ako humingi ng dagdag na bayad at may karapatan po ba akung tumanggi? Kase wala nga po binibigay na benipisyo kahit philhealth man lang sakin ang ami ko.

 11. Girlie Mariot says:

  Please help me po di ko na alam anung gagawin ko. Diba po kung papaalisin nila ang kasambahay ng wala sa katwiran kailangan nilang magbayad ng 15 days.

 12. jm says:

  My itatanung lng po ako ksi po gsto ko po mtulungan yung kaibigan ko ksi gsto na nya umalis sa trabaho nya nagun kso ayaw syang paalisin ea hndi npo nya kya yung ugali ng amo nya ksi minsan po nsasktan npo sya pisikal . tpos pnagbawalan po sa mkipagkaibigan . ano po ang dpat nming gwin ksi naawa npo kmi . tnakot din po sya na kung lumayas daw po sya ipapakulong daw po sya ng amo nya .

 13. angei masujer says:

  magandAng gabi po….tanung qlng po isa po akong kasambahay…ung amo q po may 2 na anak ung isa mrun nang sariling familya nakabukod n cla so bali ung ina at isa nyang anak ang pinagcclbhan nmen broken family cla.ito po tanung q ok lng po ba n pag wala ang isang katulong nang anak nya kme ang pinapapunta dun at manilbhan…ndi an po kme dun namasukan z anak nya n isa tas ndi man lng kme binibgyan qng kylangan nla agad agad kme pinapapunta n ndi kme tinatanung qng ok lng basta qng anu ang cnabi nila un.tama po b un gnagawa nla samen?makatarungan b un kc z 22o lng po ndi nman kme dun namasukan eh!sana po matulongan ninyu kme kc paulit ulit nlang ginagawa ang ganyan samen.

 14. mavian says:

  Ask ko lang po,f pinaalis ng amo ngayong buwan,sa kadahilanang nagkasagutan sila o nagalit sa kanya yung amo,,me karapatan po ba sya sa 13th month ayun sa computed sa buwan na pinagtrabahuhan,I mean from january up to this month september,at sa 5 years nya paninilbihan,hindi po inasikaso o pinirmahan ang sss,pag ibig at philhealt applications and even hulog e wala

 15. Leovelyn Estrada says:

  Hello po. Ano po bang pweding ikasu sa amo na nagsisante sayo nang hindi man lang nagbigay ng sahod at rason kung bakit tinanggal ang isang kasambahay. Pagkatapos ay bigla kana lang pinagbintangang nagnakaw.

 16. jm says:

  …gudpm po… Ask lng po kc ung friend kong kasambahay gusto sanang umalis sa pinasuKan nya kso ayaw payagan ng amo nya.. .Sinisingil po sya ng 5k dhil dw sa ginastos nlang pmasahe sa eroplano.. .tatlong buwn na po syang ngtitiis sa pg ulam ng pritong isda lagi…tama po ba un?.. Kawawa po sya first time pa nman nya mamasukan…

 17. liezel cabuhat says:

  Ako po liezel mag 1 year npo ako sa pinapasukan ko pero ung sahod ko ay 3000 p rin all around po ang trabho ko..ano po b dapat kung gawin

 18. liezel cabuhat says:

  Ako po ay isang Ksambahay almost 1year npo akong nagttrbho bilang katulong pero hanggang ngyon po 3000 thousand prin po ang sahod ko.pwede ko po b sila ireklamo

 19. jesselle says:

  Hello po tanung ko lang po ang pinsan ko kase umalis sa amo niya dahil sa d niya gusto lagi pag may nawawala pinag bibintangan sila at marami pang ksamaan ang ginagawa bng dayuhan nilang amo. Isang linggo lang po cla pinag sweldo na sila perp dhil aalis na siya binawi sa kanya ang pera tama po ba nabawiin ang sweldo.

 20. Angeline Imperial says:

  Jung nkaraan pong DEC ndi binigyan ng 13th month pay ng amo ko magdadalawang taon ako sa knila wala along utang as knila ano po pwede ba ako magreklamo dahil ndi ako binigyan ng amo q ng 13 the month pay ano po pwede gawin?

 21. Grin says:

  Ask ko lang po if possible po ako sampahan ng kaso if tinulungan ko pong maghanap ng trabaho ang pinsan ko na 15 taong gulang,?kahit po ito ay kagustuhan nilang mag_anak ?kasama ang magulang nya?

 22. marylou flores says:

  Twing lingo, isinasama ako ng amo ko sa church para para magbantay sa bata.pagkatapos magsamba kumakain sila samantalang ako kaharap nilang dilat ang mata.meron obligasyon ba ng amo na pakainin ang kanyang katulong sa labas lalo na bandang 1pm..

 23. marla says:

  Magandang gabi po!
  Nung nakaraang araw po nagpaalam ako sa amo ko na umuwi po ng probinsya para po makapagparehistro po sana para sa voter’s id Po.
  Sabi po nya nd daw po ako makakauwi. Kaya dito nalang daw po ako sa fairview magparehistro. Kaso po ayaw po ng parents ku pati si lola ku po ayaw din po pumayag.5 years na po ako sa amo ko. Anu po pwde ku pong gawin ?
  Salamat po.

 24. gina says:

  gud day!kasambahay po ako dto sa isang kilalang subd dto sa laguna.ngstart ako mgtrabaho june 8 2008 ang sahod start sa 2500 dinadagdagan lng sahod ko ng 300 lng po.
  7yrs po ako ngtatrabaho sa kanya dalawa lng po kmi sa bahay,ngaun pO pinaalis po ako ng mga kpatid nya. ngaun na sahod ko 4300 in 7yrs.may apat na taon na di tinaasan ang sahod ko.tpus sinasama pa ako sa bussiness nya sa rizal pinatatrabaho nla po ako dun wla nman sahod ako.ano po ang habol ko sa kanya

 25. meriam Carsonete says:

  Po ma’am/sir I to po ang tanong KO. Sa sampong taon mahigit na paninilbihan ko ay may makuha pa po ba akong pera aside sa sahod at 13mnt pay KO? Aalis na po kasi ako ngayon . gusto Kong malaman ang katanungan na yan thank you po.

 26. Krisha mhay docot says:

  ..
  TanoNg ko lng po koNg pDe irEkLaMo anG amoNg aYw pAyGan anG Kasambahay na umalis khit hndii na kYa anG Trabaho

 27. minumura mura po kami ng amu namin kahit wala po kaming kasalanan dina damay nya po kamu dahil sa anak nya ba gumagala pag gabi . at wala po kami kahit isang binipisyu na nakukuha sa kanya 1year and 2months na po aku dto sa kanila anu po ang dapat na gawi says:

  minumura mura po kami ng amu namin kahit wala po kaming kasalanan nadadamay lang po kani dahil sa ank nya na gumagala pag gabi .at wala po kming kahit isang benifisyo na nakukuha sa kanya .araw2* nlamg nya ginagaw ang pang aalipustaa samin

 28. rowena says:

  ako po c rowenaa panganiban isa po akong ksambahay my amo po ako hnd po ako pinasahud ng anim na bwan tahimik lng po ako tiniis ko pa kc mabait nman cla sakin kht wala akong napapadala sa mga magulang ako ok lng at ako poh 15 years old pagkatapos po ng anim na bwan hinanapan nya ako ng bagung amo at pipali8 nya ung pamasahe kong p-0umunta dto sa laguna sanpedro lht po ng pinagpapasukan nya sakin ay pinapapali8 nya ang pamasahe kong pumunta dto tapos andto po ako ngaun saamo ko dto sa macaria at ngaun nag away clang dalawa idinamay nya ako at nagun marami yang binabanta sakin hna ipapa SWD daw ako dhil hnd daw ako sumunud saknya at ngaun pupuntahan hya daw ako ngaun hnd ko po alam ang gagawen ko plss lng tulungan nyo po ako??????

 29. rowena says:

  tapos po tuwing sahud kopo ay dun po ako pumupunta kht wala na akong maipadala sa magulang ko bsta mabilhan ko lng cla ng pagkain nla tpos ngaun wala daw po ako utang na luob tapos po nung pinunta na nya ako dto sa amo ko nga un pinapialitan nya ung pamasahe ko na pumunta saknya ibinigay nman nya sakin 1500 pero kinuha nya ung 1000 at ipapadala daw nya sa mga magulang ko pero nung tinanung ko samg magulang ko ay wala wala daw clang natanggap tapos ganun po pinag gagwa nya sakin at tinatakot nya ako na ipapa SDWD nya daw ako ,,,,

 30. Liz Gallo says:

  isa po akong yaya..my advance po ako sa amo ko bgo ako mg umpisaNg trabaho.
  Nayon ng hinge ako ng day off ksi my emergency sa probinsya nmin.. ayaw ako pauwiin ksi daw my advance ako. Ang gusto nila mangyari is bayaran ko ng kalahati bgo ako umuwi. Tpos nman ang isang option nila is byaran ko na ng bou ang advance ko. Wla pa jga akong pambayad ngaun.toos inaapura nila ako na bayaran na pra umalis na lng daw ako. Hndi nila ako payagan lumabas ng bahay pti day off ksi my utang ako sa kanila. Sa ngaun andto ako sa kanila pero hndi pwde lumabas..kelangan ko tlga umuwi ksi my emergency.. mka uwi lng daw pg bayad na. Meron sna ako na pasukan na bagong trabaho mg interview sna ako dun kya lng bwal lumabas.bgo ako pumasok dto my pna pirmahan sila na ung advance ko kelangan ko byaran bgo mg January..tpos ngaun inaapura nila ako.ano po ang pwde kung gawin..hndi ko na ksi alam ang gagawin ko…wla png benefits na bigay dto.

  • Amelyn says:

   Girl kng ako man ang inutangan.. at aalis ng may emergency.. ibig sabihin walang kasiguraduhan na babalik pa.. syempre girl kng malaki ang parang naHiram mo parang ang hi rap naman nun.. kc emergency ka tapos may interview ka para sa bagong trabaho.. paano na lang yun u tang mo? Kaya ka Nila d pinapayagan.. sobrang LakI siguro advance mo girl.

  • Annalyn says:

   Yun mga amo mo masayado lng naniniguro bka malaki yun advance mo.. Kaya lng sa ginagawa niyang di pag payag na mag day off ka o d ka Pinalalabas.. parang kinukulong kna.. illegal detention ang Tawag jan. Kausapin mo ng maayos yun mga amo mo.. at syempre maging totoo ka na emergency nga ang ppuuntahan mo at babalik ka kc may utang ka pa sa kanila. Yun aalis ka na may bago Kang trabaho.. eh paano yam Talagang di sila payag kc may u tang ka pa.

 31. Liz Gallo says:

  Ma’am how can I call you…can have your cp #.. gusto ko po ikwento sau lahat2.
  Thanks..

 32. Dhabz Abundo says:

  ..hello po, gusto ko lang po itanung kung anu pwde ko gawin, 2 yrs na po akong yaya dto sa marikina, wala po akong khit anung benefits pinangakuan lng po nila aq nun una peo wala nmn po cla inasikaso khit isa dun, 2 po bata ang inaalagaan ko, isang 7yrs old, at 3 yrs old, nung last june lng po aq nila tinaasan ginawang 4k sahud ko,.. problema ko po ei kung my karapatan po b aq n kunin ang 13 mnth pay ko, khit wla clng sinabi sakin nun n bbgyan nla aq, dhil last yr po wla nmn aq ntanggap, 1k lng po bonus dw po un,.. hindi po aq nkakontrata sa knila. khit po b hindi aq ng wrk by contract karapatan ko po b n mgkarun o bgyan nila ng 13 mnth pay?.. sana po matulungan nyo ko, salamat po

  • Arpee says:

   yung 13th month pay kasi depende sa kung ano ang nakalagay sa kontrata. subukan mong ipakiusap ng maayos. kailangan kasi unahin ang paraang padiplomasya kasi hindi mo naman sila kayang talunin kung kakasuhan mo, maliban na lang kung sinaktan ka ng malubha o kinulong sa bahay. tyempuhan mong maayos ang timpla ng boss mo, kausapin mo ng maayos. pag dinaan ka sa sigaw at pananakit, panahon na para umalis ka dyan at maghanap ng bago. pero wag ka muna magisip ng negative, subukan mo munang kausapin at wag kang pagalit pag kinausap mo.

 33. Rinafe Albao says:

  nagtatrabaho po.aq ngayon bilang kasambahay.at binigyan din naman ako ng amo ko ng oras para makapag aral ng college..pero tanong ko lang po.wala nalanf ba akong karapatan na magpahayag ng aking saloobin sa tuwing pinagsasabihan nila ako
  gaya ng

  TANGA!
  NAIINSULTO PO talaga ako nabasag ko kc ang baso. tapos nasundan pa ng
  …takip sa rice cooker.
  bakit ganyan?
  naapektuhan talaga ako..dahil sa kagaspangan ng kanilang ugali.

  salamt po aasahan ko po sagot nio

 34. chrischelle says:

  ano po ba ang pinaka peaceful means na puede kong gawin yung hidni ganung iskandaloso, binatukan po ko ng amo ko dahil sa si simpleng kasalanan na nilabas namin yung aso nila na inutos ng anak nya pero di naman niya gusto, uuwi na po sana ako at yung bf ko pinakansel na rin ang mga klase niya sa school , binalak na namin magpakasal kinuha na nya mga dokumento ng maaga ng bigla namang hinarang pa ng amo ko na wag muna daw ako umalis, pero hindi naman tama na hindi ako umalis una binatukan na nga ako at napagsasabihan ng mga masasakit na salita bukod sa walng day off at mababang pasahod, hindi tamang maantala ang kasal namin ng bf ko dahil lang ayaw nya pa ko paalisin, nakakahiya naman sa bf ko, gusto ko lang po na mapaalis ako pero biglang ayaw pa ng amo ko dahil kailangan nya pa daw ako, ano po dapat ko gawin Thank you po!

  • Arpee says:

   kausapin mo nang maayos kasi ayon sa batas kung ayaw mo na magtrabaho dyan, maari kang umalis. ilegal na hindi ka payagan at ikulong kasi illegal detention yan. sa ganyan nakulong si napoles. sabihin mo nang mahinahon. kung gusto ng amo mong tingnan ang gamit mo, magpa inspeksyon ka ng maayos at umalis nang walang skandalo.

   • Jamaica ramon says:

    Paano po kung gusto ko napo umalis at ayaw po nila ako paalisin kasi po wala pa daw po silang mahanap na kapalit ko..

 35. Janelyn says:

  Hello po , 1 year && 1 month na po ako naninilbihan dito sa Antipolo
  Wala po akong benipisyong nakukuha mula sa kanila.
  Tinaasan din naman po nila ako ng sahod , kaso kahapon po e pinagsabihan niya ako ng kung anu-ano Sinusumbatan niya pa po ako ng kung anu-ano !
  Ngayon po na gusto ko ng umalis di po ako pinayagan dahil daw di naman basta basta nakakaalis ang kasambahay pag di araw ng sweldo niya.
  Totoo po ba yun ?
  Sana masagutan niyo po tanong ko , Thankyou po.

 36. lyka says:

  Ung amo ko po hindi po ako pinayagan umuwi sa amun ngaung bagong taon..4days lang namn po ako don..mahigit isang buwan na po ako walang day off….

 37. carla says:

  pag tapos napo ang contrata ko bilang katulong pwd ba aqng mag trabaho s labas kht ayaw pumayag ng amo ko? sagot plzzzz

 38. josephine pasco says:

  Ako po 8 months na sa amo ko pero wala man lang dagdag ang sweldo ko tapos wal parin ako khit na anong benipesyo at wla dn akong 13th month pay…my karapatan po ba akong habolin un?

 39. Regina Sudario says:

  Sir good afternoon 17years na ako naninilbihan dito sa amo ko wala naman problema but just resently when his son got sepearted to her wife he return home here its ok we serve him as part of the house member we dont complain even its an addittional work for us but he got adog and its another addittional work for us but he never heard any comp lain from us now the worse hegot anew unit of his own and he obliges us to do all the chores there with out any compainsation and he got pa agirlfreind which is worse more burara If wedont comply for the work does he has the right to terminate us…what is our recourse or right for do we have the right to asked aright legal separation from themrka

 40. LUISA MAGUIGAD says:

  Paki explain lang po ito Please…be more specific..detailed… kasi apektado ang trabaho dito ng mga kasambahay na puro unli call/text at facebook ang alam gawin.

  “Hindi natin sila pwedeng pagbawalan gumamit ng cellphone lalo na’t kung personal nila yun”

  Ano pong ibig sabihin nyo dito??? Even if during their working hours UNLI celfone sila??? Masydo naman pong pabor na pabor sa kasambahay itong bill na ito…Sana nman naisip nyo din ang mga among naaabuso ng mga kasambahay.

  Marami po nagsasabi na dati talagang mababait at maasahan ang mga kasambahay pero sa panahon po ngayon napakarami ding mga kasambahay na manloloko at abusada.

  Mapipili na sila ngayon…Sila na ang nagsasabi kung ano lang ang dapat na trabaho nila. Dapat sagot mo lahat ng mga toiletries nila ( sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush, sabong panlaba etc. ) Hindi sila pumapayag kapag mababa sa 4K to 5K ang sweldo nila. Kapag nag day off aalis ng sabado at babalik ng gabi ng linggo. Tatanungin ka pa kung may WIFI sa bahay nyo.

  Ako po kasi ay isa sa mga napakaraming naghahanap hanggang sa ngayon ng maayos na kasambahay pero di pa din pinapalad. Lagi na lang kami naloloko at naaabuso ng kasambahay.Yung iba kasi galing probinsya so need mo magpadala ng pera para makaluwas sila. Pagkaluwas di nman pala magtatagal..susunduin ng kamag anak….kesyo may malubha pala sakit….maraming kwento…maraming drama!

  Kapag gusto umalis, aalis sila kahit walang kapalit Di man lang mag advise ng mas maaga para makahanap ka ng iba…walang mga pakialam at malasakit sa amo nila kung ano epekto ng gagawin nila. Di kmi nakakapasok sa trabaho kapag ganun.

  Minsan iniisip ko..bakit ba sila namamasukan bilang kasambahay? Para humilata sa bahay nmin at matulog? Para lang manood ng teleserye? Babayaran mo ba sila dahil sa pagce-celfone nila? Para makakain ng mga masasarap na pagkain???

  Ganito kasi ginawa karamihan ng mga kasambahay nmin eh!

  Kapag andyan ang mga Amo nila..ang sisipag..kilos ng kilos…kunwari alagang alaga ang baby ko. Yun pala pag umalis na kmi…Yung nanay ko ang ginagawa nilang katulong sa bahay.

  In fairness ha…andun pa sa bahay nmin ang nanay ko, may gumagawa ng ibang gawaing bahay. Pero still nagrereklamo sila at di nagtatagal.

  Nanay ko ang nagplancha ng damit at nagluluto, asawa ko ang namamalengke every sunday, ako ang nagwa washing ng clothes nmin with our authomatic Washing Machine na paglabas tuyo na ang damit.

  Ang trabaho lang nman nila is maglinis sa umaga ng small condo unit na tirahan nmin, then mag alaga sa baby ko na 1 yr old pag gumising na. If may free time sya sa maghapon or kung nsa nanay ko ang baby tutulong sya hugas ng pinggan at mga feeding bottles ng baby. Ang pinalalaba ko lang nman sa kanya is yung mga damit ng baby at mga panlakad na damit pero hindi nman to araw araw.

  Ewan ko ba? Puro BAD experience po talga ang nakukuha ko sa mga kasambahay na yan!

  Kaya sana…sa mga kasambahay/ Yaya na gustong mamasukan..Kung talgang trabaho hanap nyo at gusto nyong kumita ng pera buwan buwan… Pakiayos nman po ang pagtatrabaho nyo. Hindi nman lahat ng amo mayayaman para paluwalan kayo ng mga pamasahe nyo at magbayad sa taong nagrecruit sa inyo. Kung mabait kayo at maayos sa trabaho napaka imposibleng hindi kayo pakikitaan ng kabaitan ng mga amo nyo. Hindi purkit mapagsabihan lang ng konti…LALAYAS NA…ichi-chismis ka na sa mga kapitbahay.

  Now, I decided to have a contract once I hired a NANNY again…dati ksi wla! tiwala lang pinapairal ko…kahit nga ID minsan wla. Pero may nag advise ksi sa akin na dapat daw meron. Kaya eto ..hanap hanap ako ng sample contract…Pero sad nman ako sa isang nabasa ko. Please see below…

  “Contract is walang kwenta for yaya…kasi kahit ano ilagay mo don sa contract ..pag ayaw na sa iyo aalis sila….kahit nakalagay sa contract na bago sya umalis they should inform you a month…HINDI YAN TOTOO. Kung ayaw na nila..sasabihin lang nila…namatay ang tatay , nanay, kapatid, lolo, lola, tito, tita, ninong, ninang, aso, pusa and etc…..(with matching crying effect) para makatotohanan.

  Kung tayo matalino….mas matalino din sila gumawa ng kalokohan…especially kung may mga textmate…..sasabihin lang nila sa iyo..ate, buntis ako….maselan ang kundisyon ko…bye bye ka na.

  kaya kahit bigyan mo sila ng pinaka-magandang contract, magandang sahod, sss, philhealth…walang kwenta”

  O DI BA…PAANO NA LANG KAPAG GANITO LAHAT NG KASAMBAHAY PO???

  Paano nman ang mga AMONG inaabuso ng mga kasambahay? Yung mga AMONG MABABAIT nman…

  • Bitter Kang amo says:

   1. Huwag ka Ng kumuha ng kasambahay sa tagal mo na palang nag hahanap or kng mkahanap ka man umaalis din. Ibig sabihin may isang may deperensya.. Paulie ulit k mang mkahanap aalis pa rin kasambahay mo. 2. Huwag ka Ng maghanap ng kasambahay mukhang kaya ng kaya nyo namong pag Haitian work sa bahay.. mukhang wala ng gagawin kasambahay mo.. at para wala ka Ng Isusumbat pa..

 41. veronica tacud says:

  Hello po…need comment/advice….my sister working as kasambahay in greenhills
  San Juan sa isang Chinese Filipino family…may isang anak pero may pamilya na rin at nskatira sa Rockwell sa makati…tama po bang papuntahin ang kapatid ko every Sunday or Kong anong araw na kailangan sya to work there for free?ano po ba ang dapat gawin o saan po maglelekramo ang kapatid ko….salamat po sana masagoypt nyo po ito.

 42. Yum says:

  Sir kung gusto niyo po ng yaya sa anak Nyo aku nlng po mapagkatiwalaan at di kayo iiWan sa ere…gusto ku Lng talaga ümalis sa amo ku ngayon kasi di na aku nkapagpahinga kahit gabi di aku makatulog ng maayos kasi parang di sila natutulog..NASA sala lng po aku natutulog..gusto kung kumita ng pera sa pagtratrabaho ku para sa mga anak ko pero hindi nman yung patayan na trabaho..taga probinsya po aku ng bohol..sana po magreply kayo sa message ko…

 43. Paano po kung gustohin ko na pong umalis ngunit ang sabi po nila ay hindi po ako pwedeng umalis hangga’t wala pa daw po akong kapalit…anu po ang pwede kong gawinn??

 44. jean senoron says:

  goid day ask ko lang po.mahigit 1month po aq sa trabaho ko bilang katulong.galing po aqng probinsya.amo ko po ng provide ng ticket ko pa pnta dto sa manila.nung 15 po aq ng march dumating dto.at ngaun po umalis naq sa kanila.dahil sa all around po aq tapos isang beses lang po kme pinapakain kunti pa po.nagkasakit po aq at namsyat ng husto..ngaun po tinatakot aq ng amo ko na pag d aq bumalik at byaran ang ginastos nya sa ticket ipapakulong aq.uuwi na pi dana aqng province kado sabi nya sa text ipapadampot daw po nya aq sa police dahil pinavlotter na daw nya aq don sa probinsya namin..tanong ko lang po dpat ko po bang bayaran ang pamasahe sa ticket? isang beses lng po aq pinasahod ni maam..

 45. Jorelie G. Allon says:

  Hello po” AQ po at isang yaya” mg 4 mnths plng aq dto xa pnagtatrabahuan q,,,angg sabi kailngan 8 hours ang tulog ng isng yaya o kasambahay ngunit bakit dto sa main 3 hours LNG ang tulog then umaga nh mnsan nga walng tulog,,at wla pa kming benepisyong nkukuha like ng SSS at philhealth,. Mnsan lng po kme mka day mnsan lng kme mka day off,,dpa payagan

 46. yanyan says:

  paano kapag ang kasama mo sa bahay na pinagkatiwalaan mo ay biglang kumuha ng pera ng wlang paalam. maliit na halaga pero ang pagkuha ng wlang paalam ito b ay masasabi na pagnanakaw

 47. Landay says:

  Hi…ako po ay isang house boy..
  Mag 3 weeks palang po ako dito sa bahay na pinagsisilbihan ko.
  Di ko po gusto ang ugali ng amo ko kasi pinapakain kami ng tirang pagkain yung panis baga.Madali rin pong magalit,kahit kunting pagkakamali lang ay nagagalit na agad.Sobrang kuripot po.
  Gusto ko pong umalis pero di po ako pinapayagan ang sabi po ay kailangan October po ako umalis.Pinipilit po ako at tinatakot.
  Ano po ba ang dapat kung gawin.

 48. anji says:

  may kakilal po ako Hindi lang natapos any pamamlantsa, Hindi na pinakain. at ayaw payagan bumali. San po pwede ireklamo

 49. Ruzzle Kaira Gapas says:

  San po pwede ireklamo tu..pkisagot po agad plss lng po.Meron kaming pinasok na ktulong dto tas yung amo hindi pa binibigyan ng sweldo.at gusto nadin nya umalis pero ayaw paalisin ang amo.

 50. Isa po akong katulong all around laba,linis,luto,alaga ng bata pero 3000 lng sahod ko..walang sss at walang day off pero ok lang pag ttyagaan ko nlang kailangan eh..ngyun problema ko po yung amo kung babae ay sa tuwing masakit yung ulo nadadamay po ako.anu ggwn ko pag gnito sya lagi??..wala akong choice kc pag umalis ako wala po akong work at mppuntahan.

  • Del says:

   Hi, Naghahanap ako kasambahay for Cabuyao Laguna. Kung gusto mo ng umalis dyan sa amo mo. Magsabi ka lang at pwede ka naming kunin. Yung magiging sahod mo ay 3500… Salamat

 51. theresa d. del monte says:

  6yrs n po ko sa amo ko nag aalaga po ako ng matanda 72yrs old n po sya, dialysis patient po sya at the same time po pati sa bahay,laba at plantsa lang po ang ndi ko ginagawa, 3k lang po Waldo ko wala po ko sss, kasama ko po anak ko 10yrs old n po sya Ano po dapat Kong gawin? Tama lang po b yun?

 52. theresa d. del monte says:

  Sagot ko po lahat ng gastos sa anak ko, yung mga amo ko po ang nag sabi na isama ko anak ko, tama lang po b yung ntatanggap ko?

 53. Juliet yambao says:

  Kinulong ginutom tinorture sinampal at dinala sa isang condominum pra mgtrabaho na hindi ko kilala..after ng lahat ng sinapit ko pinauwi me sa pinas na khit isang singko wla me natanggap ng work me since sept 9 2004 till oct 4 2004..ano po ang laban ko d2 sa nangyari sa akin..hanggang ngaun nd ko prin mklimutan..almost 12 years na lumipas wla me pgkktaon na isumbong sila..ang agency ang may gawa nito nd ang mga nging amo ko ..ang mga amo ko super bait..

 54. cristy says:

  Ask kolang po,ung amo kc ng mama ko 25 years old lng,pinagtatangkaang saktan ang mama ko pinagsasalitaan ng masasakit na salita. tapos lahat ng nasisira sa condo nya pinapabayaran sa mama ko.Mali ung ginagawa nya,may kaso ba na pwedeng ireklamo sakanya?

 55. Hayley says:

  Paglabag po ba sa batas na to, kun ang amo ay nag-iisip ng masama sa kasambahay.
  For example:Kapag iniisip ng amo na baka magnakaw ang kanilang kasambahay?

 56. sarahmaeduarte says:

  May tanong po ako, yung amo ko po kasi ayaw na umuwi ako, alas 7 na ako lumalabas at 5 am ako bumabalik so ang trabaho ko po ay 5am to 7pm na, 14 hours po yun, kung linggo naman po imbes na day off kagaya ng mga kasamahan ko, half day lng po binibigay ni hindi ako makapagpahinga at kung buong araw akong wala sa day off ko eh kinabukasan susungitan at pagbabantaang tanggalin sa trabaho

 57. Joyce salazar says:

  Kung aalis napo ako ng december 24 , at mahigit 2 years po ako sa kanila , makukuha ko puba ang 13th month pay ko o bonus ??

  Kung mahigit 13th month kana sa kanila , needed puba na bigyan ka ng 13thmonth pay ?

  Anu puba ang maaring gawin kung di tumutupad ang amo sa mga karapatan ng kasambahay , tulad ng bigyan sila ng 24 sa isang linggo ng pahinga upang makapag simba . at iba pa ..

  • Del says:

   Hi, Kailangan namin ng kasambahay sa cabuyao laguna stay in… 3500 and sahod kasama 13th month pay. If interested, reply me asap.

 58. marvin abasolo says:

  Magandang araw po. Anu po ba ang dapat na sahud ng isang all around kasambaha bali ang ginagawa nya po ay laba linis luto. At paanu po yung mga benefits nya? Tsaka anu po ang dapat nyang gawin about sa 13th month pay nya? Nagtrabaho po sya ng mahigit syam na buwan from June 26, 2014- March 30, 2015 at umuwi po sya sa kanila mga isang taon din bago bumalik. Bumalik ulit sya ngayong April 27,2016 hanggang present time. Anu po ba mga dapat nyang gawin dahil sobrang pagod na sya sa mga trabaho kaya aalis nlng sya?

 59. Krabi says:

  Isa po ako sa mga Amo,meron po akong abusadong katulong. Nagawa ko nmn po ang karamihan ng nk saad sa bill n ito, at parang halos pabor sa kasambahay. Bat di nyo idagdag n ang OK lng mgtrabaho habang ngFB? OK lng mahulog sa kama ang baby dahil sa kapabayaan(kaharap ang bata ng malaglag). Hindi pwedeng magalit kaya Tawa nlng ganun????.. inaabot ng hating gabi sa labas dahil need nya kausapin ang boyfren nya?. sa grocery kasama sa budget ang shampoo,sabon pati napkin.(mapili sya s brand).7pm nagkukulong n sya sa kwarto at hindi n pwedeng utusan.paano po kung niloko ako ko at pinaasa? Wala kmi legal contract,pero isa sa napg usapan nmin na kada 1yr n stay , libre tiket pauwi at pabalik. isang buwan ang hiniling n araw ng leave,sya ang namili ng petsa. Dumating ang araw ng petsa pgbalik. Ngsundo ang asawa ko sa pier,namuti ang mata.walng kasambahay na dumating, nasunog ang bi ayad sa tiket….ano po ang maari kong gawin bilang amo? NGANGA nlng ba???

 60. Ask lang po ako bilang isang kasambahay… dapat ko bang bayaran ang nasira kung lababo na kristal na di ko na man sadya masira kasi nadulas po ako e nalaglag yun lababo… pinagbabayad ako ng amo ko e babawas niya daw sa sahod ko..18000 kasi yun halaga ng lababo e ang bigat na yun bayaran…ano po ba ang dapat kung gawin??

 61. Good day po, gusto ko po tulungan ang church mate ko, hindi po binibigay ng amo nya ang 13month nya for 4 yrs na po. Sinama po sya sa hongkong na ang uasapn po ay magbigay sya ng pangastos nya na 10k, pero nung nasa hongkong na sinabihan sya na pinautang daw sya ng amo nya ng 12k para sa trip nila. Kaya po hindi sya makakatangap ng sweldo for 3mos. Nakakaawa po sya, magpapaako wala po sya ipadala sa pamilya nya ngayon kapaskuhan. Anunpo dapat nya gawin at aino po makakatuling sa kanya ahensya. Salamat po.

 62. Tanong ko lang po wala po akong kahit anong benepisyong nakuha dito sa amo ko mahigit 4 gears na ako dito ngayon gusto ko nang umalis kasi nga dahil sa wala silang pakialam sa dapat kung ano ang benepisyo ibigay sa mga kasamabahay ngayon pwedi ba ako mag reklamo para may makuha ako na kabayaran sa ilang taon na wala akong sss dito pakisagot naman po please kung paano ako at sinong pwedi kung lapitan tungkol sa problema ko

 63. Max says:

  Gud am po..wala pang isang taon ang kasambahay at gusto niyang umuwi sa kanilang probinsya..ng tatlong araw.. ano naman po ang kasiguruhan ng amo na babalik pa siya at ano naman pwedeng ipataw na parusa sa kasambahay kung hindi na ito babalik? Gayong ang paalam lang niya ay magbakasyon….unfair naman kung laging sila ang papaboran.. hindi po kami masamang amo madalas kami ang inaabuso…sinasamantala din ang kabaitan ng amo… paki help po…salamat

 64. nenejoven says:

  Matagal na po ako dto sa pinagttrabahoan ko pero hnd ko pa po nararanasan ang magkaron ng 13 month pay at pag ibig.ano po kaya ang aking gagawin?

  • Arpee says:

   maaari po ninyong bisitan muli yung inyong kontrata. mainam din pong magusap muna kayo ng inyong amo para po malinaw yung usapan ninyo tungkol sa 13th month pay

 65. Carolyn samson says:

  Good pm po.., may katanungan po ako gusto ko lng po malaman kung anu po b karapatdapat Kong gawin kase po isa akong helper o kasambahay ng isang expat family stay in dto sa ayala alabang.., kapag kmi ngkakasakit pinapauwi nila kmi HND kmi pinadodoctor o binibilihan ng gamot kung anung gamot n meron sya un ang bibibigay sa amin anu po b dapat nmin gawin… Tapos ung araw n HND nmin n ipasok dahil nga pinauwi kmi kylangan nmin tapalan ung absent nmin…. Anu po bang naisasaad sa batas
  Sana po maipaliwanag po ninyo sa akin ito
  Need ko po and tulong ninyo

  Marami pong salamat

 66. Marilou Santos Paddanan says:

  Sir/Ma’am dto po ako ng tatarabaho sa Saudi Arabia dammam. Bakit po Ang agency ko at nasa Bahrain. Ng reklamo po ako kc Hindi po ako sa amo o.o ng tatarabaho pinunta po ako dto sa mother in low. Niya.

  • Arpee says:

   pasensya na po kung hindi ka namin mabigyan agad ng kasagutan dahil ang batas kasambahay po ay batas na pumoprotekta sa mga kasambahay dito sa pilipinas. kung may problema po sa trabaho ang maaari po ninyong lapitan ay ang ating embahada sa lugar nyo.

 67. Annie24 says:

  Gud pm po,gusto ko lng po mag tanong,kc nag tatarabaho ako sa bahay ng amo ko tagalinis 4 na bises ako pumapasok sa sa isang lingo,tuwing sabado ako sumasahod,may karapatan po ba ako humingi ng 13monts at saka sss sa amo ko?4yrs na po ako dun.

 68. Cristino abrera says:

  Tanong lang poh kasi ung kasambahay namin na dulas na untog ang ulo ng mag linis ng cr pina ctscan nmin 15k ang nagastos pwede po ba ibawas namin sa sweldo nya salamat poh sa attention in advance

 69. jen says:

  Maganda ang nakasaad sa batas at mga panukala nito, naging malungkot lang ang nagyari ng magkaroon kami ng bata kasambahay na nagiba ang ugali. Naging maluwag kami sa kanya at itinuring na hindi iba, maging sa pasyalan at kainan sa labas ay isinasama namin sya para sa ganun ay hindi sya magmukha mangmang sa paligid. Nagbigay din kami ng mga libre damit at pang-gamit nya personal sa katawan at halos kasama sya matulog sa amin kwarto na naka-aircon at malambot na higaan. Ngunit kapag inutusan na ay nakasimangot at hindi pinapapasok ang mga bata sa mismo namin kwarto kapag kami ay nasa trabaho. Bukod pa doon sya ang nakakagamit ng electric fan at ang mga bata ay pawisan. Palagi naman sya nakakapagadvance sa amin at minsan di namin alam lumaki ang bills ng telepono namin dahil palihim pala sya gumagamit. Naikwento pa nya sa iba tao na kinukulong sya sa kwarto at all around sya samantala ako ang naglilinis at nagluluto. tinutulungan ko sya maglaba tuwing sabado at ako din ang nagplantsa. Ang ginagawa nya ay palagi may kausap sa cellphone na barkada nya at malakas ang patugtog ng radyo nya sa amin kwarto at nakalock at sya ay nakaheadset pa. Gumagamit pa sya ng mga pribado gamit namin na hinayaan lang pero sya ay umabuso. Nanonood lang ng tv at ako mismo ang naghuhugas ng mga plato. Marami na sya ginawa bagay na hindi na namin nagugustuhan pero hinayaan lang namin dahil sya ay bata at kami na lang nag-adjust pero humantong sa wala kami magasawa sa bahay ay iniwanan nya ang aming bahay at pati mga bata na dapat tingnan-tingnan nya dahil hindi naman alagain. Pumunta siya sa kapitbahay dahil nandoon ang kapatid nya din namansukan at nagsumbong ng mga di makakatutuhanan. Mabuti na lang at may naiwanan pa sa bahay na nakasama ng mga bata, marami din saksi sa kanya mga gawain mismo at kahit kamag-anak nya na pulis. Ano ba dapat ang hakbang sa mga kasambahay na umabuso at mga amo na nagiging mabuti naman. Hindi kasi patas kapg may kasambahay na malupit may amo na mabuti at vice-versa. Marami Salamat po.

 70. ruth says:

  Nais ko lng po itanong kung pwede ereklamo mga amo n ayaw payagan mag off sabay ng 2 magkasambaHay? Kasi sobrang pagud s 6 n araw tapus twice a month lang Ng off..khit statutary day ayaw nila sabayag off..bkit kaylangan b bawasan ang sahud kapag magsalita k mg langiage nio n 2 magkasambahay? At lagi delay n lng sahud dp ibigay lahat..pwede po b itago ang tunay n name ko

 71. nenejoven says:

  Pano? Po kung Walangkontrata gaya ko Po Walanman kaming pinirmahan.16 year’s na po ako dto sa tinitirhan ko hnd ko man lng naranasan magka 13 month pay at pag ibig..Ano Po ang dapat gawin

Leave a Comment