Pin It
Batas Kasambahay: What is Republic Act 10361

Batas Kasambahay: What is Republic Act 10361

Ang Batas Kasambahay o Kasambahay Law (Republic Act 10361) ay naipatupad nung ika-4 ng Hunyo, 2013. Malaking pag-usad ito dahil sa tinagal tagal ng panahon at sa dami ng mga taong naghahanap-buhay bilang kasambahay, ngayon lang  naisabatas ang mga karapatan ng isang kasambahay at ng kanilang amo. Marami sa ating mga kasambahay ang umaasa lamang sa awa ng kanila amo at awa na yun din ang pinagmumulan ng pangaabuso mula sa sobrang pahirap sa pagtatrabaho na halos walang sweldo hanggang sa panggagahasa at walang awang pananakit at pang-aalipusta. Hindi na ngayon. Dahil sa Batas Kasambahay, ang karapatan ng mga kasambahaya bilang manggagawa ay malinaw na nakasaad at ipapatupad ng mga pulis at hukuman. Para sa mga hindi pa nakaka alam ng mga nasasakupan ng batas ng ito, sumulat ako ng isang blog post na nagtatangkang sagutin ang mga pangunahing tanong. Hindi ko maipapangako na lahat ng inyong katanungan ay masasagot dito pero sa dulo ay ilalagay ko kung saan kayo pwedeng lumapit kung sakaling may paglilinaw kayong kailangan o kasong gustong idulog. Click on the arrow to reveal the answer.

Ano ang kasambahay?

Hindi po lahat ng nagtatrabaho sa isang tahanan ay maituturing na kasambahay. Ayon sa Batas Kasambahay, tanging ang mga sumusunod lamang ang maaring ituring na kasambahay at nasasakupan ng batas na ito: – Kung ikaw ay yaya ng mga bata, kusinera, hardinero, labandera o kahit na sinong regular na naninilbihan sa isang pribadong tahanan, nakatira man dun o nag-uuwian, ikaw ay isang kasambahay. Hindi kasama ang part-timers o paminsanang paninilbihan lamang. – Hindi sakop ng batas na ito ang mga drayber, private security guard, o kahit na sinong naninilbihan ngunit napapailalim sa isang agency. Ang kasambahay at yung lamang nasa pangeempleyo ng may-ari ng pribadong tahanang pinagtatrabahuan.

Ano ang nasasaad sa batas tungkol sa sweldo ng mga kasambahay?

Sa bagong Batas Kasambahay, nakasaad kung magkano ang pinakamababang sweldo na maari nyong matanggap. Maaring umakyat pero hindi maaring bumaba sa mga halagang sumusunod: Para sa mga naninilbihan sa NCR o Metro Manila ang pinakamababang sahod ay P2,500.00 Para sa mga naninilbihan sa labas ng NCR ang pinakamababang sahod ay P2,000.00 Para sa mga naninilbihan sa labas ng mga pangunahing lungsod ang pinakamababang sahod ay P1,500.00

Bukod sa sweldo ano pa ang dapat matanggap ng isang kasambahay?

Ayon sa Batas Kasambahay, bukod pa sa buwanang pasahod, kabilang sa karapatan ng isang kasambahay ang tumanggap ng mga sumusunod:

1. 13th month pay. Karapatan ng kahit na sinong manggagawa ang makatanggap ng karagdagang salapi sa bawat ika-24 ng Disyembre kada taon. Ito ang tinatawag na 13th month pay. Depende sa sweldo at tagal ng paninilbihan, iba-iba ang 13th month pay ng bawat kasambahay. Kung ang kasambahay ay umabot sa mahigit isang buwang serbisyo, sya ay maari nang bigyan ng 13th month pay. Kunin ang bilang ng mga buwan ng serbisyo at i-multiply sa buwanang sahod at i-divide sa 12 (bilang ng buwan sa isang taon. Ito ang ginagamit dahil minsanan sa isang taon ang bigayan ng 13th month pay). Kung ano ang maging kabuuang halaga ay iyon ang 13th month pay na matatanggap. Halimbawa, 2,500 ang sahod kada buwan at nanilbihan ang kasambahay ng 8 buwan, 2,500 x 8 = 20,000 ÷ 12 = P1,667 ang kanyang 13th month pay. Ito ang halagang idadagdag sa kanyang sahod na 2,500 sa buwan ng Disyembre. Kabuuang matatanggap nya sa ika 24 ng Disyembre ay 2,500 + 1,667 = P4,166.00

2. SSS/Pag-Ibig/Philhealth contributions – Dahil ang kasambahay ay manggagawang kinikilala ng batas na kailangan ng benepisyo, ibabawas sa sweldo ng isang kasambahay ang hulog nya para siya ay makatanggap ng mga benepisyo sa mga ahensyang nasabi. Ang buwanang hulog sa SSS ay 10.4% ng buwanang sahod. Sa 10.4% na ito, ang amo ang kailangang magbayad ng 7.07% habang 3.33% lamang ang ibabawas sa sahod ng kasambahay at higit dapat humigit dito. Sa kasambahay na kumikita ng P2,500 kada buwan, ang pwede lamang ibawas sa sahod nya ay humigit kumulang lamang sa P85.00 hindi lalampas ng P100. Kung mas mataas ang sahod ng kasambahay ay tataas din ang halaga ng kontribusyon nya. Inatasan ang SSS, Philhealth at Pag-Ibig na magtaguyod ng mga pasilidad para makapag rehistro ang kasambahay para maging miyembro. Para sa inyong katanungan, pumunta sa website ng SSS. Maari din pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng barangay sa inyong lugar.

3. Pag-utang o pag-bale sa amo. Maaring magpautang ang amo kung may ipapautang sya. Pero ayon sa batas, hindi sya maaring magpautang ng mahigit sa anim na buwang sahod ng isang kasambahay. Pagdating naman sa pagbabayad ng utang, hindi maaring kunin ng amo ang buong sahod ng isang kasambahay at pasahurin lamang kung bayad na ang utang. Ayon sa Batas Kasambahay, maaring kunin ng amo sa sahod ng kasambahay ang utang ngunit hindi lalagpas sa 20% ng buwanang sahod ang pwede ibawas. Kung ang sweldo ng kasambahay ay P2,500 at may pagkakautang sya sa kanyang amo, hindi lalagpas sa P500 kada buwan ang pwedeng ibawas ng amo. Kung gusto magbayad ng kusa ng kasambahay, pwede nya rin gawin ito. Hindi naman bawal sa batas ang magbayad ng utang. Dito mapapakinabangan ang SSS at PAG-IBIG. BAWAL SA BATAS KASAMBAHAY ANG SADYANG PAGLULUBOG SA UTANG AT INTERES NG KASAMBAHAY. Ang among gagawa nito sa kanyang kasambahay at maaring magmulta at makulong.

4. Pahinga at Day-Off  – Malinaw sa Batas Kasambahay kung ilang oras ang pahinga ng isang kasambahay. Ito ay ang sumusunod:

 • 8 oras bawat 24 oras ang kailangang pahinga ng isang kasambahay. Sa mga amo, hindi po makina ang mga kasambahay natin. Kahit nga aircon pinapatay din. 24 oras kada linggo ang kailangang day-off ng isang kasambahay. Ang araw na mapipili para sa kanyang day-off ay kailangang alinsunod sa kanyang pananampalataya o relihiyon. Halimbawa, kung Iglesia, ipag day-off po ninyo ng Huwebes para makasamba sya. Hindi po tama ang dahilang “sumasabay naman sya sa amin pag nagsisimba kami.” Karapatan po nyang magsimba o sumamba kung saan nya gusto.
 • Pagpapalit ng araw ng day-off. Minsan may pupuntahan ang kasambahay natin, hayaan natin silang makapagpalit ng day-off kung pagtatrabahuan naman ito sa ibang araw. Karapatan na po nila ito.
 • Paid leave. Para sa mga kasambahay na nakapag isang taon na naninilbihan, karapatan na nila ngayon ang bigyan ng 5 araw na day-off na may bayad. 5 araw ng bakasyon na walang bawas sa sahod.
 • Paid day-off. May karapatan din ang kasambahay na hindi mag day-off kapalit ng karampatang kabayaran para sa araw na dapat sana ay nakapag pahinga sya. BAWAL IKULONG ANG KASAMBAHAY SA LOOB NG BAHAY O SA ANUMANG SILID NG BAHAY. Illegal detention ang tawag dun.
 • Tirahan, pagkain at pribadong espasyo. Marami sa mga kasambahay natin stay-in sa kanilang mga amo. Para sa mga kasambahay na nakatira kasama natin, karapatan nilang bigyan sila ng maayos at malinis na tulugan, pagkaing malinis o kaya pasilidad na makapagluto ng pagkain nila alinsunod sa kanilang pananampalataya o relihiyon at higit sa lahat, pribadong espasyo para bihisan at paglagyan ng gamit. Hindi na pwede yung pinapatulog kung saan-saan yung katulong. Tao sila hindi hayop. Kung hindi mo maibibigay sa kanila ang mga sumusunod, pwedeng wag ka kumuha ng stay-in, kung saan naman karapatan nila na gumamit ng malinis na banyo. WALANG KARAPATAN ANG AMO NA KALKALIN ANG PERSONAL NA GAMIT NG KASAMBAHAY. Responsibilidad ng mga amo na turuang wag pasukin basta basta ng mga anak, o asawa nila, ang silid ng mga kasambahay. Hindi natin sila pwedeng pagbawalan gumamit ng cellphone lalo na’t kung personal nila yun.

Obligasyon ba ng amo na pag-aralin ang kasambahay?

Hindi. May mga among mabait at pinag-aaral nila ng libre ang kanila mga kasambahay. Ngunit, hindi maaring pigilan ng amo ang kasambahay kung gusto nito mag-aral. Kung ang kasambahay ay nag-aaral maaring i-adjust ng amo ang oras ng pagtatrabaho ng kasambahay para maituloy nito ang kanyang pag-aaral. Karapatan ng isang kasambahay na makatapos ng elementaryo at high school, ngunit hindi obligasyon ng amo na gumasta para sa kasambahay. Ang pagareglo ng schedule ng isang kasambahay upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ay nasa paguusap at kaintindihan nila ng kanyang amo.

Ano ang karapatan ng kasambahay kung sakaling nakabasag sya o nakasira ng gamit ng kanyang amo?

Hindi maiiwasang minsan ay may aksidenteng maganap kung saan ay may masisirang gamit ang kasambahay. Isinasaad sa batas na kailangang may masusing pasisiyasat at pag-aaral ng insidente at matibay na ebidensyang ito ay kasalanan ng kasambahay. Kung malinaw na ito ay kasalanan ng kasambahay, maari nyang pagbayaran ang nabasag na gamit alinsunod sa tamang halaga nito o sa halagang mapagkakasunduan nila ng kanyang amo, isang kasunduang maaring pagtibayin ng mga opisyal ng barangay bilang saksi. Anumang kabayaran ng kasambahay tungo sa nasira/nabasag na gamit ay kailangang nakasaad sa isang pirmadong kasulatan at hindi hihigit sa 20% na pagbabawas sa buwanang sahod ng kasambahay. Ang importante dito ay idulog sa barangay ang insidente kaysa saktan, murahin at alipustahin ang kasambahay. Gaya ng ibang manggagawa, ang kasambahay at may karapatang ipagtanggol ang sarili saksi ang mga awtoridad ng barangay o kapulisan. BAWAL SA BATAS NA BAWASAN ANG SAHOD NG ISANG KASAMBAHAY NANG WALANG PAHINTULOT O PINIRMAHANG KASULATANG PINAPAYAGAN NYA BAWASAN SYA NG KANYANG AMO.

Ano ang dapat na nakasaad sa kontrata ng isang kasambahay bago sya magsimulang manilbihan?

Nagtalaga ng format ng kontrata ang Batas Kasambahay kung saan nakasaad ang mga mahahalagang karapatan ng kasambahay at ng kanyang amo. Pumunta sa link na ito upang i-download ang kopya ng Batas Kasambahay, kontrata at payslip ng kasambahay.

Ilang taon ang pinakabatang edad upang maging kasambahay?

Batid ng batas na dahil sa kahirapan ang ilan sa atin ay kailangang magtrabaho habang nasa murang edad pa lamang. Maaring maging legal na kasambahay ang isang tao, babae man o lalaki, na nasa 15 taong gulang pataas. Kung ang kasambahay na inyong kukunin ay 15 pataas pero wala pang 18, kailangan ang lagda ng magulang na nagpapatunay na pumapayag sila na manilbihan ang kanilang anak bilang kasambahay. BAWAL NA IBIGAY DERECHO SA MAGULANG ANG BUWANANG SAHOD NG ISANG KASAMBAHAY SA KANYANG MAGULANG. Tanging ang kasambahay lamang ang maaring tumanggap ng kanyang sahod. Bahala na sya kung ibibigay nya sa magulang nya yun o hindi. Pinaghirapan nya yun kaya tama lang na sya ang magdesisyon sa pera nya.

Tandaan po natin na ating mga kasambahay ay kaagapay natin sa buhay. Sa kanila natin pinagkakatiwala ang mga anak natin, pagkain, damit, tulugan at pati mga muebles sa bahay. Tratuhin natin sila ng maayos at kilalanin ang kanilang mga karapatan. Para sa iba pang katanungan sumangguni sa inyong punong-barangay o kapulisan.

6 Responses to “Batas Kasambahay: What is Republic Act 10361”

 1. Dante says:

  Very informative at naangkop sa panahon ngayon

 2. Mohaima Mortaba says:

  Helo po. Ok lang po humongi ako ng kopya sa inyo tungkol sa batas nato. Tnx. Di po kasi ma scan sa cp ko.tnx agen. Pls po pkiforward lahat ng tanong at sagot sa email ko. Tnx po

 3. 11 years na po ako sa mga amo ko,meron po ba akong makukuha na benipesyo pag umalis ako?

 4. sarah says:

  just want to know if the church staff, secretary, are also under kasambahay law, do they have the same benefit with the kasambahay? coz I have some co- staff demanding for their rights, and remind us about labor code

 5. Shane says:

  Tnong ko LNG po kc ung amo ko po dti pinalayas po Nya ako tpos ung utang ko po sa knya hndi po Nya kwenenta eh sbi po Nya s akin mg huloghulog p dw po ako s knya dhil mlaki pa dw po utang ko tpos hndi po kc binibigay po ung sahod ko po ng buwan buwan hngang umabot po ako ng isang Taon po s knya po naipon Nlang po s knya po eh nag a advance LNG ako ng pera ko po sa knya kya nag kaka utang po ako sa knya eh ayaw po Nya ipakita po sa akin po ng amo ko po kng pno Nya po kwenenta ung utang ko po

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>